Bylo doporučeno odborné vyšetření. Jak se na něj mám připravit?

Sono (=USG) břicha a ledvin: na sono je vždy nutné jít úplně na lačno a nenapitý, jinak může být vyšetření zcela nevýtěžné. Je vhodné s sebou na sono ledvin vzít lahev s neperlivým nápojem, před vyšetřením totiž budete vyzváni, abyste se hodně napili­ to z důvodu, aby se močové cesty "naplnily" a byly na sonu dobře viditelné.

Rentgenové vyšetření (RTG, CT): s ohledem na to, že je pacient vystavován ionizujícímu zíření, musí ženy ve fertilním věku mít jistotu, že nejsou těhotné (tedy být zajištěny spolehlivou antikoncepcí, anebo vyšetření absolvovat v době, kdy menstruují, nebo jsou v první fázi cyklu - tedy nejdéle 14 dní po začátku poslední menstruace).

Endoskopické vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie): před gastroskopií není nutná zvláštní příprava krom lačnění od půlnoci před vyšetřením. Podrobná příprava zde »

CT vyšetření s kontrastní látkou:

1/ od půlnoci před vyšetřením již nic nejíst, nepít ani nekouřit
2/ 2 hodiny před CT vyšetřením užít 2tablety Dithiadenu (zapít)
3/ na vyšetření s sebou nutný doprovod!!
4/ den před vyšetřením a po návratu z vyšetření nutný důsledný pitný režim ­ alespoň 4 litry!!!!!

Podrobný popis vyšetření zde »

MR (magnetická rezonance): na MR vyšetření nesmí pacienti, kteří mají v sobě kovové implantáty (např. šrouby a dlahy po operacích zlomenin, kloubnínáhrady, svorky...), mají implantovaný kardiostimulátor. Vyšetření též nelze absolvovat trpíte­ li klaustrofobií.

Odběry krve: Odběry krve u nás provádíme denně, v současnosti máme svoz materiálu zajištěný (krom pátku) 2x denně, lze proto odebírat i v odpoledních hodinách. Pokud lékař neurčí jinak, je nutno na odběry chodit vždy na lačno!! Co se týká odběrů cholesterolu a kyseliny močové, jsou pravidla ještě striktnější: večer před odběrem by měl pacient jen lehce povečeřet (tím je myšleno vyvarovat se tučnému, smaženému), aby výsledky nebyly zkresleny. Rozumí se samo sebou, že na kontrolní odběr cholesterolu nebo kyseliny močové není vhodné vyrazit po víkendu, kdy se slavilo, grilovalo apod.

Krom běžných odběrů u nás stanovujeme i hodnotu CRP (zánětlivý parametr) a INR (srážlivost krve u warfarinizovaných pacientů) z kapky krve, odebírané pouze z prstu.

Veškeré odběry indikuje lékař!

Speciální vyšetření: naše ordinace zajišťuje i EKG vyšetření (toto i v rámci předoperačního interního vyšetření, těhotenského vyšetření).